fbpx Jobb | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Jobb

9. september 2016

Det norske substantivet jobb og det tilsvarende verbet jobbe kommer fra det engelske ordet job, som er både substantiv og verb. Men historien til det engelske ordet, og dermed det avledede norske, er nokså uklar. Opprinnelsen til ordet job i gammelengelsk er ukjent; Oxford English Dictionary skriver om etymologien kun at det «sannsynligvis var i bruk i dagligtale i noe tid før det dukket opp skriftlig.» Til tross for dette er det en teori om denne hverdagslige bruken. Det gammelengelske ordet job antas å ha kommet inn i språket fra det gammelfrankiske ordet gobe, som betyr «munnfull». Det virker tilforlatelig, ettersom job høyst sannsynlig til å begynne med betydde «arbeidsstykke», og andre, beslektede ord i moderne engelsk også kom fra ordstammen gobe; som gobbet (matbit) og goblet (vinbeger). På sin historiske vandring til moderne norsk, fikk jobb med seg en ekstra «b». Det er enkelt forklart med at det stemmer overens med norske staveregler knyttet til uttale: Etter en kort vokal skal det følge dobbel konsonant. Engelsk er ikke like tydelig i sin moderne versjon av kildeordet. Frem til i hvert fall midten av 1700-tallet ble ordet job fra tid til annen stavet med to b-er: jobb. Hvorfor varianten med to b-er ikke klarte seg i moderne engelsk kan ikke forklares med noen av reglene for dobbelkonsonant. Det motsatte tilfelle ser vi der det dukket opp en dobbelkonsonant i engelsk som har blitt bevart. Det moderne engelske ordet Hell, stedet hvor man i følge flere religioner havner etter døden hvis man har vært ond, hadde på gammelengelsk kun én «l», hel. Med tiden fikk ordet enda en «l», og ble til Hell, slik det er i dag. På denne måten gir det moderne norske ordet jobb oss en anledning til å stoppe opp og reflektere over noen av de mange unntakene som engelsk rettskrivning er beryktet for.

Share this:
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Image CAPTCHA