fbpx Engelsk | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Engelsk

Vår absolutte bestselger
Kjøp Clue Prøv Clue

Ordbøker til og fra engelsk, tilbys for språkene norsk, dansk, svensk, finsk, fransk, tysk, spansk, polsk, portugisisk og russisk.

En engelsk enspråklig ordbok er inkludert. Ved hjelp av gode definisjoner og eksempler finner du fort ut av hvilket ord som passer i sammenhengen, selv om du ikke kjenner ordet fra før. På den måten utvider ut også ordforrådet og lærer å variere språket.

For språkene norsk, dansk, svensk, fransk, tysk og spansk, er enspråklige ordbøker inkludert.

 

Språkkombinasjon(er)

Engelsk - Dansk

Dette er den største ordboken på markedet i dag, og dekker alt fra dagligtale og generelt forretningsspråk til avansert fagterminologi. Den er spesielt omfattende innenfor mange tekniske fagområder. Dessuten dekker den fagområder som jus, økonomi, internasjonal handel, forsikring og medisin, for å nevne noen.

Ordboken gir gode forklaringer på bruken av ord, og inneholder mange eksempelsetninger som gjør det enkelt å variere språket og finne det riktige ordet i en gitt sammenheng. Den inneholder synonymer, og fokuserer spesielt på ord som har mange betydninger gjennom å gi en rekke eksempler på bruken av disse.

Engelsk - Finsk

Denne ordboken er en meget innholdsrik fagordbok. Den er spesielt omfattende innenfor mange tekniske fagområder. Dessuten inneholder den dagligtale og generelt forretningsspråk.

Engelsk - Fransk

Denne ordboken dekker dagligtale og forretningsspråk. Dessuten inneholder den mange tekniske, økonomiske og medisinske ord og uttrykk.

Engelsk - Norsk

Ordboken er den største på markedet  og dekker dagligtale, generelt forretningsspråk og mer enn 200 fagområder. Store fagområder er  ledelse, jus, økonomi, internasjonal handel, forsikring, medisin, IT, petroleum, bygg og anlegg, for å nevne noen. Ordboken inneholder dessuten grammatikk, definisjoner og forklaringer. Eventuelle forskjeller mellom britisk og amerikansk engelsk er angitt.

Engelsk - Polsk

Dette er en generell ordbok som dekker alt fra dagligtale og alminnelig forretningsspråk til økonomi, jus og medisin, for å nevne noe. Ordboken inneholder over 230 000 oppslagsord og oversettelser.

Engelsk - Portugisisk

Denne ordboken inneholder dagligtale og generelt forretningsspråk, og ikke minst er den en meget innholdsrik fagordbok som dekker mange tekniske områder. Den er spesielt omfattende innen olje/offshore, jus og økonomi. Eventuelle forskjeller mellom ordbetydninger i Portugal og Brasil er angitt.

Engelsk-Russisk

Denne ordboken er en omfattende ordbok som inneholder generelle ord og uttrykk.

Engelsk - Spansk

Denne innholdsrike ordboken har over 266 000 oppslagsord og oversettelser. Den dekker dagligtale, alminnelig forretningsspråk og mange tekniske fagområder samt jus, medisin, sjøfart, handel og økonomi. Forskjellene mellom ulike spansktalende land er angitt der det er aktuelt.

Engelsk - Svensk

Dette er den største ordboken på markedet i dag. Den inneholder en mengde eksempler som dekker alle språkets nyanser, ikke minst på områder som økonomi, jus, handel, medisin og ulike tekniske fagområder. Ordboken inneholder mange eksempelsetninger og fokuserer spesielt på vanlige ord med mange betydninger.