Engelsk–norsk / norsk-engelsk ordbok

Denne ordboken er vår absolutte bestselger. Engelsk er det mest brukte fremmedspråket over hele verden, og er et enormt omfattende og variert språk. Det stiller store krav til ordbøkene. Gode ordbøker må være oppdaterte og gjenspeile språkets utvikling og mangfold.

Ordboken er den største på markedet med over 640 000 oppslagsord, oversettelser og eksempelsetninger. Den dekker dagligtale, generelt forretningsspråk og mer enn 200 fagområder, blant annet ledelse, jus, økonomi, internasjonal handel, forsikring, medisin, IT, petroleum, bygg og anlegg. Eventuelle forskjeller mellom britisk og amerikansk engelsk er angitt.

Ordboken inneholder dessuten nyttig grammatisk informasjon, som bøyning av uregelmessige verb. Denne innholdsrike ordboken passer for alle som vil kommunisere korrekt, effektivt og profesjonelt.

 

Enspråklige ordbøker som følger med:

Engelsk ordbok

En enspråklig engelsk ordbok med over 140 000 oppslagsord følger med alle ordbøker til og fra engelsk. Ved hjelp av gode definisjoner og eksempler finner du fort ut hvilket ord som passer i sammenhengen, selv om du ikke kjenner ordet fra før. På den måten utvider du også ordforrådet og lærer å variere språket.

 

Norsk ordbok (bokmål)

Norsk ordbok er en omfattende enspråklig ordbok som følger med alle ordbøker til og fra norsk. Med både definisjoner og grammatikk er ordboken et viktig hjelpemiddel for alle som vil fremstå profesjonelt med et godt og sikkert språk. Ordboken inneholder ordklasser og bøyningsformer, slik at det er enkelt å finne ut hvordan ordene skrives. I tillegg er det for mange ord og uttrykk angitt eksempler og synonymer samt informasjon om fagområder. I noen tilfeller er det også informasjon om uttale og om ordenes opprinnelse. Det store ordtilfanget er et godt hjelpemiddel for alle som ønsker å variere språket og skrive godt norsk. I denne ordboken får du forklart mange faguttrykk innen for eksempel jus og økonomi.

 

Norsk ordbok (nynorsk)

Ordboken er revidert i henhold til den nye rettskrivingsreformen som ble innført 1. august 2012, og inneholder nærmere 137 000 oppslagsord. Den inneholder grammatisk informasjon i form av ordklasser og bøyningsformer. I tillegg inneholder ordboken forklaringer, eksempler, informasjon om fagområder samt utvalgt informasjon om uttale og ordenes opprinnelse.

 

Norsk medisinsk

Denne ordboken er et nyttig oppslagsverk for alle som bruker medisinsk terminologi. Den inneholder norske oversettelser av medisinske ord og uttrykk fra blant annet latin og gresk med forklaringer og definisjoner. I tillegg inneholder den utdypende og detaljerte forklaringer og definisjoner av en mengde norske medisinske ord og uttrykk.

 

Skandinavisk

Denne ordboken består av tre ordbøker (dansk, norsk, svensk) og viser oppslag på ett språk med oversettelser til de to andre språkene. Den inneholder ord som Nordisk Råd har definert som "vanskelige" når skandinaver kommuniserer. Selv om språkene  er ganske like, finnes det ord som har en helt annen betydning på et annet skandinavisk språk enn det man skulle tro.

 

Kilder

Ordbøkene er utarbeidet av egne redaktører, oversettere og bidragsytere fra næringslivet gjennom mer enn 25 år. Det er også benyttet kilder som generelle og fagspesifikke ordbøker, blant annet Oxford, Collins, Longman, Cambridge og Webster.

 

Redaktører engelsk-norsk

Kathrine Hake-Steffensen har engelsk mellomfag, oversettelse grunnfag og M.A. i oversettelse fra England. Hun har vært tilknyttet Clue Norge i en årrekke. Kathrine ble ansatt som oversetter i 1993.  Etter ett år startet hun for seg selv og hadde mange oppdrag for Clue til hun ble ansatt som ansvarlig redaktør i 2006. Etter to år startet hun sin egen virksomhet og har hele tiden hatt ulike oversetteroppdrag for Clue Norge. I tillegg til ordbøker har hun oversatt alt fra juridiske dokumenter til barnebøker.

 

Michael Brady ble utdannet som forsker og gikk med tiden over til å arbeide som skribent og oversetter. Han er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og har oversatt (norsk til engelsk) en titalls bøker, bl.a. lærebøker for universiteter og årsrapporter for en rekke organisasjoner.

 

Matthew Collins har en formell utdannelse i musikk fra Royal College of Music i London og Brunel University i London. Han besøkte Norge for første gang på 1980-tallet, og ble raskt en glødende tilhenger av norsk kultur og livsstil. I årene som fulgte reiste han til Norge så ofte som mulig, og nedla en stor innsats i å lære språket. Matthew begynte å jobbe som oversetter fra norsk til engelsk etter at han flyttet til Norge på slutten av 1990-tallet. Blant fagområdene er teknisk, transport, pedagogikk, reiseliv, IT/telecom, design, media og kultur. 

 

Ivan Eikås Skjøstad har arbeidet som oversetter og tekstforfatter siden 1999. Han oversetter fra engelsk, svensk og dansk til norsk bokmål. Utdannelsen som markedsfører fra Leeds og London la et godt grunnlag for å arbeide med engelske tekster, både språklig og faglig. Spesialfeltet er markedsføring og han har skrevet tekst til internasjonale kampanjer som har blitt brukt i radio, TV, nettsteder og reklamemateriell.

 

Karin Lillehei er norsk-amerikansk fra Seattle, Washington. Hun har engelsk som morsmål og har en doktorgrad i språkvitenskap. Karins arbeid i Clue Norge omfattet redigering og kvalitetssikring av engelske oversettelser. Hun arbeidet også med å identifisere, redigere og sjekke tusenvis av fagord fra navn på fiskearter til nye ord og uttrykk innen miljø for EU - og alt midt i mellom. Karin har vært engelsk redaktør og også undervist i engelsk i over 30 år.

 

Carole Hognestad startet sitt eget selskap TransProof Services i 1999 for å tilby profesjonelle oversettelser fra norsk til engelsk. Hun er opprinnelig fra Skottland og flyttet til Norge i 1995. Før hun flyttet arbeidet hun mange år i teknolgiselskaper og innen HR, hvor hun har sin kompetanse. Hennes spesialområder er tekniske oversettelser og tekster relatert til økonomi, programvare og telekommunikasjon.