fbpx Ny redaksjonell oppdatering! | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Desember 2019 - versjon 10.9 er lansert, hva er nytt?

I denne oppdateringen har det blitt lagt til flere tusen nye økonomiske, juridiske og tekniske ord, herunder mange tverrfaglige begreper.

Høsten 2019 startet vi et større prosjekt hvor vi inkluderer nyere EU-terminologi. Det første fagområdet vi har fokusert på er energi, bl.a. knyttet til transport, produksjon og politikk, hvorav mye er fornybar energi som f.eks. solenergi, havvind og annen vindkraft.

Ellers har vi fortsatt arbeidet med tverrfaglige IT-begreper knyttet til netthandel, digitalisering og automatisering; herunder flere techområder.

Vi bruker store ressurser for at ordbøkene skal være oppdaterte og aktuelle, både innen fagspråk og allmennspråket, og jobber kontinuerlig for å fange opp nye ord.

Vi ønsker å takke våre brukere i både akademia og næringslivet for innspill og oversettelsesspørsmål. Dette er et solid bidrag til at Clue digital ordbok fortsetter å være en levende ordbok og den største fagordboken på markedet.

 

Vennlig hilsen
Clue Norge AS