fbpx Norsk | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Norsk

En av våre bestselgere
Kjøp Clue Prøv Clue

Ordbøker til og fra norsk, tilbys for språkene engelsk, fransk, tysk og spansk.

Enspråklige ordbøker er inkludert, både på bokmål og på nynorsk. Med definisjoner og grammatikk er ordbøkene et viktig hjelpemiddel for alle som vil fremstå profesjonelt med et godt og sikkert språk. I tillegg inneholder ordbøkene forklaringer, eksempler, informasjon om fagområder, samt informasjon om uttale og ordenes opprinnelse.

For språkene engelsk, fransk, tysk og spansk, er også enspråklige ordbøker inkludert.

Inkludert er også en skandinavisk ordbok. Den består av tre ordbøker (dansk, norsk, svensk) og viser oppslag på ett språk med oversettelser til de to andre språkene. Den inneholder ord Nordisk Råd har definert som "vanskelige" når skandinaver kommuniserer. Selv om språkene er ganske like, finnes det ord som har en helt annen betydning på et annet skandinavisk språk enn det man skulle tro.

Språkkombinasjon(er)

Norsk - Engelsk

Ordboken er den største på markedet og dekker dagligtale, generelt forretningsspråk og mer enn 200 fagområder, blant annet ledelse, jus, økonomi, internasjonal handel, forsikring, medisin, IT, petroleum, bygg og anlegg. Ordboken innholder dessuten grammatikk. Eventuelle forskjeller mellom britisk og amerikansk engelsk er angitt.

Norsk - Fransk

Ordboken inneholder ca. 150 000 oppslagsord og oversettelser. Den inneholder generelle uttrykk, forretningsspråk og grammatikk. I tillegg har denne ordboken mange nyttige sammensatte uttrykk og dagligtale. Den passer for alle som skal snakke og skrive fransk, uansett kunnskapsnivå.

Norsk - Tysk

Denne ordboken dekker dagligtale, generelt forretningsspråk og mange fagområder, blant annet innen teknikk, medisin, økonomi og jus. Den inneholder grammatikk og definisjoner. Tyskland er Norges største handelspartner, og ordboken er et nyttig oppslagsverk for alle som snakker og skriver tysk.

Norsk - Spansk

Denne ordboken inneholder nærmere 164 000 oppslagsord og oversettelser. Dessuten er den komplettert med grammatikk og utfyllende forklaringer. Ordboken er et godt hjelpemiddel for alle som snakker, skriver og leser spansk.

Få tilgang til Clue i dag!

KJØP CLUE PRØV GRATIS