fbpx Forstå misforståelser i Skandinavia | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Forstå misforståelser i Skandinavia

19. november 2015

Som barna lærer på skolen, er de skandinaviske språkene germanske. Det er fire av dem; ett i Danmark, ett i Sverige og to i Norge; bokmål og nynorsk. Det er mange meninger ute og går og noen bestrider årsaken til forskjellene dem imellom. I ytterste fall kan språkbarrierene skape misforståelser, noe som kan forklare hvorfor enkelte mellom-skandinaviske konferanser holdes på engelsk. Men til hverdags er språkene gjensidig forståelige, og kan ofte ses på som dialekter av et felles «skandinavisk språk». Personale på fly og ferger snakker sine morsmål, både seg imellom og med passasjerene. Og det kunne nok ha vært bare ett språk i Skandinavia, om ikke historien hadde blitt som den ble. Det ville helt sikkert bare ha vært ett i Norge. Men slik er det ikke. Med sine to språk, ligger Norge an til å være det skandinaviske landet med størst potensiale for misforståelser. Overbevisning er sterk når det gjelder språk, og det er få nordmenn som ikke har en mening om språket sitt. Debatter om dialekter og språk finner du alle steder, og det er få samfunnslag som er uberørt. Selv det å kjøpe fisk i butikken kan bli et helt lite eventyr, dersom du ikke vet at aure er en variant av ørret. Derfor kan pragmatiske Clue, som i første rekke er opptatt med å være en kilde av ord for folk flest, tilby en skandinavisk ordbok som skal hjelpe til å unngå de vanligste misforståelsene mellom de skandinaviske språkene. Den skandinaviske ordboken inneholder dansk ordbok, svensk ordbok og norsk ordbok som viser oppslag på ett av de tre språkene med oversettelser til de to andre. Clue tilbyr også tospråklige ordbøker som svensk-engelsk ordbok, dansk-engelsk ordbok og norsk-engelsk ordbok. Den skandinaviske ordboken følger med alle disse tre ordbøkene.

Share this: