Spansk-engelsk /engelsk-spansk ordbok

Denne innholdsrike ordboken har over 266 000 oppslagsord og oversettelser. Den dekker dagligtale, alminnelig forretningsspråk og mange tekniske fagområder samt jus, medisin, sjøfart, handel og økonomi. Forskjellene mellom ulike spansktalende land er angitt der det er aktuelt.

 

Enspråklige ordbøker som følger med:

Spansk ordbok

Denne enspråklige ordboken inneholder forklaringer, definisjoner og grammatikk.

 

Engelsk ordbok

En enspråklig engelsk ordbok med over 140 000 oppslagsord følger med alle ordbøker til og fra engelsk. Ved hjelp av gode definisjoner og eksempler finner du fort ut hvilket ord du skal bruke i sammenhengen, selv om du ikke kjenner ordet fra før. På den måten utvider du også ordforrådet ditt og lærer å variere språket.

 

Kilder

Ordbøkene er utarbeidet av egne redaktører, oversettere og bidragsytere fra næringslivet i over 25 år. Det er også benyttet kilder som generelle og fagspesifikke ordbøker fra Oxford, Collins, Routledge, Larousse og Ultralingua.