Norsk–tysk / tysk-norsk ordbok

Denne ordboken inneholder mer enn 245 000 oppslagsord og oversettelser samt grammatikk og eksempelsetninger. Den dekker dagligtale, generelt forretningsspråk og mange fagområder, blant annen innen teknikk, medisin, økonomi og jus. Tyskland er Norges største handelspartner, og ordboken er et nyttig oppslagsverk for alle som snakker og skriver tysk.

 

Enspråklige ordbøker som følger med:

Tysk ordbok

Denne ordboken inneholder forklaringer, definisjoner og grammatikk.

 

Norsk (bokmål) ordbok

Norsk ordbok er en omfattende enspråklig ordbok som følger med alle ordbøker til og fra norsk. Med både definisjoner og grammatikk er ordboken et viktig hjelpemiddel for alle som vil fremstå profesjonelt med et godt og sikkert språk.

Ordboken inneholder ordklasser og bøyningsformer, slik at det er enkelt å finne ut hvordan ordene skrives. I tillegg er det for mange ord og uttrykk angitt eksempler og synonymer samt informasjon om fagområder. I noen tilfeller er det også informasjon om uttale og om ordenes opprinnelse. Det store ordtilfanget er et godt hjelpemiddel for alle som ønsker å variere språket og skrive godt norsk. I denne ordboken får du forklart mange faguttrykk innen for eksempel jus og økonomi.

 

Norsk (nynorsk) ordbok

Ordboken er revidert i henhold til den nye rettskrivingsreformen som ble innført 1. august 2012. Den inneholder grammatisk informasjon i form av ordklasser og bøyningsformer. I tillegg inneholder ordboken forklaringer, eksempler, informasjon om fagområder samt utvalgt informasjon om uttale og ordenes opprinnelse.

Norsk (bokmål) ordbok og nynorsk ordbok med over 290 000 oppslagsord følger med alle ordbøker til og fra norsk.

 

Kilder

Ordbøkene er utarbeidet av egne redaktører, oversettere og bidragsytere fra næringslivet i over 25 år. Det er også benyttet kilder som generelle og fagspesifikke ordbøker som Duden, Wahrig, Langenscheidt, Larousse, Collins og Oxford.