Engelsk–svensk / svensk-engelsk ordbok

Dette er den største ordboken på markedet i dag. Den gjenspeiler ordforrådet i moderne svensk, og inneholder en mengde eksempler som dekker alle språkets nyanser, ikke minst på områder som økonomi, jus, handel, medisin og ulike tekniske fagområder. Ordboken inneholder mange eksempelsetninger og fokuserer spesielt på vanlige ord med mange betydninger.

 

Ordboken gir gode forklaringer på bruken av ord, og inneholder eksempelsetninger som gjør det enkelt å variere språket og finne det ordet som er riktig å bruke i en gitt sammenheng.

 

Enspråklige ordbøker som følger med:

Engelsk ordbok

En enspråklig engelsk ordbok med over 140 000 oppslagsord følger med alle ordbøker til og fra engelsk. Ved hjelp av gode definisjoner og eksempler finner du raskt ut hvilket ord som er det rette i sammenhengen, selv om du ikke kjenner ordet fra før. Samtidig utvider du ordforrådet ditt og lærer å variere språket.

 

Svensk ordbok

Denne ordboken inneholder over 77 000 oppslagsord og forklaringer. Den omfatter grammatikk i form av informasjon om ordklasser og bøyningsformer samt ordforklaringer. Ordboken er inkludert i svensk–engelsk / engelsk–svensk ordbok, sammen med en enspråklig engelsk ordbok.

 

Skandinavisk ordbok

Denne ordboken består av tre ordbøker (dansk, norsk, svensk) og viser oppslag på ett språk med oversettelser til de to andre språkene. Den inneholder ord Nordisk Råd har definert som "vanskelige" når skandinaver kommuniserer. Selv om språkene er ganske like, finnes det ord som har en helt annen betydning på et annet skandinavisk språk enn det man skulle tro.

 

Kilder

Ordbøkene er utviklet av egne redaktører, oversettere og bidragsytere fra næringslivet i over 25 år. Det er også benyttet kilder som generelle og fagspesifikke ordbøker blant annet fra Norstedts og Akademiforlaget.

 

Redaktør

Gabriella Bernhoff er ansvarlig redaktør for svensk ordbok. Hun har mange års erfaring innen forlagsbransjen og arbeidet i 2008-2009 hos Clue Norge som redaktør. Gabriellas spesialinteresser er medisin og spesielt for biomekanikk. Hun har oversatt et trettitalls bøker fra engelsk til svensk, i hovedsak romaner. Gabriella er utdannet cand. mag. med hovedfag i svensk  og har en bachelor i fysioterapi.