fbpx Frekk feillesning | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Frekk feillesning

7. april 2016

På en gangbru over leden inn til havnen i Kragerø, henger et skilt der det står Sakte Fart. Betydningen er åpenbar på norsk, den ber båter som kjører der om å kutte hastigheten til et minimum. Men når det leses av engelskspråklige turister blir det en munter språklig blanding, ettersom ordet «fart» er en mindre pen måte å beskrive tarmgass på. Denne meningsforskjellen mellom norsk og engelsk oppsto tilsynelatende for flere århundrer siden. Til å begynne med delte både norrønt og gammelengelsk de to oldgermanske ordene for å slippe tarmgass; fertan og fisa, som henholdsvis var den høylydte og lavmælte varianten. Deretter utviklet de to ordene seg på ulike måter i de to språkene. På engelsk utviklet fertan seg til å bli «fart», først brukt av Chaucer i 1386 i «The Miller’s Tale». Omtrent hundre år senere, fikk ordet tilleggsbetydningen «noe verdiløst», og i 1937 ble det først brukt til å beskrive en foraktelig person. Ordet fisa utviklet seg til «fist», som ble brukt daglig i middelalderen, men deretter svant hen i forglemmelse, og sist ble brukt i skrift på 1600-tallet. På norsk gikk ordet fertan over til ord som hadde med hurtighet og bevegelse å gjøre, og med tiden ble det rot-ordet til verbet farte, og substantivet fart, i tillegg til ord som forbindes med reise, som fare og ferd. Det ble også rot-ordet til de moderne ordene for å slippe tarmgass; fjerte og fjert. Ordet fisa utviklet seg til de moderne norske ordene fise (verb) og fis (substantiv). Både engelsk og norsk begynte altså med to ord for å slippe tarmgass, og mistet med tiden ett av dem. Hvorfor de mistet ord på veien, blir ren språkhistorisk spekulasjon. I alle tilfelle kan det fastslås at hvis engelsk og norsk hadde beholdt begge ordene og utviklet dem likt opp gjennom årene, ville dagens skilt over gangbrua i Kragerø høyst sannsynlig vært av mindre interesse for engelskspråklige turister.  

Share this:
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Image CAPTCHA