fbpx Blog | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Språkvask
Per Egil Hegge

Utenfor forlagsmiljøet er ordet i overskriften kanskje ikke så mye brukt. I de kretser er det derimot svært vanlig. Manuskripter, selv de som kommer fra erfarne forfattere eller oversettere med stort...

Ut av ordboken: Syttendemai
Michael Brady

Tenk deg at du er en norsk ordboksforfatter og blir kalt inn til et firma som jobber med kunstig intelligens, for å lære en flerspråklig robot de har satt sammen å kunne være med på samtaler om...

Ut av ordboken: Pinse
Michael Brady

  Whit walk by cleargy of Manchester Cathedral   Pinse er navnet på en kristen helligdag, og språklig sett er den både enkel og innviklet. Den er enkel fordi den betegner en...

Gjendiktning
Michael Brady

Oversettelser kan deles inn i to hovedkategorier, avhengig av om teksten det gjelder er beskrivende eller kreativ. Beskrivende tekster er ment å informere. Hovedformålet med å oversette dem vil være...

Til feil sted
Per Egil Hegge

I dag unner vi oss en klassiker: Feilplasseringer av preposisjonsleddet. Ordrekkefølgen kan totalt endre meningen i et utsagn dersom vi ikke passer på. Først en nyhetsmelding i VG 3. februar 2016,...

Å etterrette
Clue Norge

Av Per Egil Hegge I sin redegjørelse for trusselbildet mot Norge brukte sjefen for PST et nyord 9. februar 2016. Det er fare for at det har et stykke igjen før det blir tatt inn i ordbøkene. Om...

Velkommen til Per Egil Hegge!
Clue Norge

Vi ønsker Per Egil Hegge velkommen som bidragsyter til bloggen vår. Han er kanskje mest kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten der han tar opp spørsmål om det norske språk. Han sier gjerne...

Frekk feillesning
Michael Brady

På en gangbru over leden inn til havnen i Kragerø, henger et skilt der det står Sakte Fart. Betydningen er åpenbar på norsk, den ber båter som kjører der om å kutte hastigheten til et minimum. Men...

«Bonanza» og «Tequila», to norske lånord fra Mexico
Michael Brady

I 1840-årene fant de to meksikansk-spanske ordene «Bonanza» og «Tequila» veien til engelsk, og deretter - 50 til 100 år senere - til flere europeiske språk, også norsk. «Bonanza» betyr «fint vær», og...

Ut av ordboken: Påske
Michael Brady

I tillegg til å være betegnelsen på en av de viktigste og eldste høytidene i den kristne kirke, har ordet påske også en spennende lingvistisk opprinnelse, den samme som det franske ordet Pâque. Via...

Sider